بی شک مهم ترین قسمت یک وب سایت اعتماد سازی و به نمایش گذاشتن نمونه کار هایش می باشد. در قدم اول ما فقط 35 هزار تومان از شما دریافت می کنیم و حساب را ساخته و وریفای می کنیم و مدارک تاییدیه وریفای حساب را به شما می دهیم و سپس تسویه حساب می کنیم. در قدم دوم نمونه حساب هایی را که تا الان وریفای کرده ایم در زیر می بینید. این ها تصاویر حساب های پی پالی هستند که از اروپا ( لهستان) افتتاح کرده ایم. در ادامه تصاویر بیش از صد حساب وریفای شده پی پال را گذاشته ایم که البته قسمت هایی از اسم و فامیل صاحبان حساب را مخدوش کرده ایم. 

به علت زیاد بودن تعداد حساب هایی که وریفای کرده ایم، تعدادی از آنها را به صورت فایل های فشرده شده برای دانلود در ادامه قرار داده ایم. 

برای دانلود نمونه حساب های پی پال شماره 1 تا 20 اینجا را کلیک کنید

برای دانلود نمونه حساب های پی پال شماره 21 تا 40 اینجا را کلیک کنید

برای دانلود نمونه حساب های پی پال  شماره 41 تا 60 اینجا را کلیک کنید

برای دانلود نمونه حساب های پی پال شماره 61 تا 80 اینجا را کلیک کنید

برای دانلود نمونه حساب های پی پال شماره 81 تا 100 اینجا را کلیک کنید