كتاب قانون امور گمركي و آيين نامه تجرايي آن

نوشته رضا بنايي

كتاب قانون امور گمركي و آيين نامه تجرايي آن

اين كتاب در واقع صرفا قوانين و مقررات صادرات و واردات را توضيح داده است. اگر كتاب مقررات صادرات و واردات و جداول ضميمه را تهيه كرده ايد ديگر نيازي به خريد اين كتاب نداريد.

نظر خود را اضافه کنید.

0 / 8000 محدودیت حروف
متن شما باید بین 3 تا 8000 حرف باشد
  • هیچ نظری یافت نشد