“اينكوترمز”، مجموعه‌اي از مقررات بين‌المللي براي تفسير اصطلاحات مهم مورد استفاده در قراردادهاي تجارت بين‌‌المللي است.
اتاق بازرگاني بين‌المللي[1] جهت تحقق سه هدف مهم اقدام به انتشار مجموعه اينکوترمز نمود، اين اهداف عبارتند از:
-1رفع ابهامات ناشي از تفسيرهاي مختلف از اصطلاحات مشابه در كشورهاي جهان و جلوگيري از ايجاد تنش در روابط تجاري بين خريدار و فروشنده.
-2ارائه اطلاعات درست و کامل در خصوص يک مفهوم واحد به طرفين درگير در اعتبار اسنادي.
-3ايجاد هماهنگي بين ارگانهاي مختلف مرتبط با مقوله صادرات و واردات (مانند بانکها، بيمه، گمرکات و شرکتهاي حمل و نقل) در خصوص نحوه ريسک و چگونگي حمل و نقل کالا به عنوان يکي از مهمترين مفاهيم تجارت بين‌الملل.
[1]. International Chamber of Commerce
با توجه به انواع توافق بين خريدار و فروشنده، خريد و فروش کالا و نحوه حمل آن به روشهاي متعددي انجام مي‌گردد. اين روشها از تحويل کالا در محل کارخانه فروشنده تا تحويل آن در کشور خريدار متفاوت است، به اين دليل و براي مشخص نمودن مسئوليتها، تکاليف و تعهدات طرفين دادوستد در تجارت خارجي، مفاد اساسي  اينکوترمز 2000 ميلادي که شامل 4 ترم اصلي (E-F-C-D) و سيزده اصطلاح بازرگاني بين‌المللي مي‌باشد به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

    گروه E - فروشنده در محل کار خود با واگذاري کالا به خريدار ريسک خود را به حداقل ميرساند.

    گروه F - کالا به حمل کننده خريدار تحويل و هزينه و ريسک از آن نقطه به بعد با خريدار است.
    گروه C - کالا تحويل حمل کننده مي شود که فروشتده تعيين کرده و او کرايه را پرداخت مي نمايد.
    گروه D - فروشنده بايد کالا را در مقصد تعيين شده تحويل دهد و کل هزينه و ريسک را به دارد.

گروه E

1) EX WORKS

گروه F
2) FREE CARRIER
3) FREE ALONGSIDE SHIP
4) FREE ON BOARD

گروه C
5) COST AND FREIGHT
6) COST- INSURANCE AND FREIGHT
7) CARRIAGE PAID TO
8) CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

گروه D
9) DELIVERD AT FRONTIER
10) DELIVERED EX SHIP
11) DELIVERED EX QUAY
12) DELIVERED DUTY UNPAID
13) DELIVERED DUTY PAID

نظر خود را اضافه کنید.

0 / 8000 محدودیت حروف
متن شما باید بین 3 تا 8000 حرف باشد
  • هیچ نظری یافت نشد