گمرك و قوانين ترخيص كالا

در اين قسمت با تشريفات گمركي و نحوه ترخيص كالا از گمرك آشنا مي شويد.

نمایش # 
اينكوترمز(1) 06 فروردين 1391 1312
اينكوترمز(2) 06 فروردين 1391 1214
اينكوترمز(3) 06 فروردين 1391 1349
آشنایی با اصطلاحات تجارت بین المللی - تجاری بازرگانی و گمرکی 06 فروردين 1391 1167
تشریفات گمرکی 06 فروردين 1391 1514