گمرك و قوانين ترخيص كالا

در اين قسمت با تشريفات گمركي و نحوه ترخيص كالا از گمرك آشنا مي شويد.

نمایش # 
اينكوترمز(1) 06 فروردين 1391 1338
اينكوترمز(2) 06 فروردين 1391 1237
اينكوترمز(3) 06 فروردين 1391 1375
آشنایی با اصطلاحات تجارت بین المللی - تجاری بازرگانی و گمرکی 06 فروردين 1391 1191
تشریفات گمرکی 06 فروردين 1391 1550