اخبار بازرگاني

در اين قسمت آخرين اخبار در زمينه بازرگاني و تجارت داخلي و خارجي را قرار خواهيم داد. بر خلاف بسياري از وب سايت هاي ديگر، در اين قسمت صرفا اخباري آورده خواهند شد كه دانستن آنها در فعاليت هاي بازرگاني مفيد باشند.