ثبت سفارشات:
نکات مقدماتی در مورد ثبت سفارشات

واردات کلیه اقلام قابل ورود اعم از اینکه وارد کننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنا موارد (مندرج در ذیل ماده 5 ائین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات) موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت بازرگانی با رعایت شرایط مقرر خواهد بود . داشتن کارت بازرگانی برای ورود کالا الزامی است ( چگونگی صدور کارت بازرگانی و شرایط ان در کتاب مقررات درج شده است ) . واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی می توانند برای واردات ماشین آلات ، تجهیزات و اجزای قطعات مورد نیاز مبادرت به اخذ کارت موقت از اداره کل مقررات صادرات و واردات نمایند .

نحوه تکمیل اوراق ثبت سفارش :

تمامی سوالات درخواست می بایست به طور دقیق و خوانا تایپ شود و درخواست هایی که ناقص و خط خورده و اشتباه پر شده رد خواهد شد . جهت تنظیم پشت و روی فرم ثبت سفارش به نکات زیر توجه فرمائید .

1-   مشخصات متقاضی : طبق مندرجات کارت بازرگانی تکمیل گردد ، در محل شماره ثبت نام شماره کارت عضویت وزارت بازرگانی درج شود

2-   مشخصات فروشنده : طبق مندرجات پروفرما درج شود

3-   شرایط قرارداد : با توجه به نوع و شرایط مورد نظر خریدار و فروشنده مندرج در پروفرما درج شود

4-   مشخصات حمل :

a.    در خرید های FIB نیاز به تکمیل این قسمت نمی باشد

b.    در سایر خریدها این قسمت تکمیل گردد . همچنین در مورد ثبت سفارش حمل جداگانه ضمن ارائه پروفرمای حمل کالا این قسمت تکمیل گردد .

5-   مشخصات کالا : بر اساس پروفرما تعرفه کالاو کتاب ، قانون و مقررات صادرات و واردات تکمیل شود

6-   در صورتی که نیاز به اخذ مجوز سایر سازمانها حسب مورد دارد ، مجوز مربوطه همراه اوراق ثبت سفارش ارائه گردد

7-   محل تخصیص ارز : صرفا در صورت دارا بودن سهمیه ارزی توسط وزارتخانه سازمان مربوطه تکمیل گردد .

8-   اوراق ثبت سفارش در محل مربوط توسط متقاضی مهر و امضا گردد .

a.    انواع روش های واردات کالا از طریق ثبت سفارش :

                                                             i.      واردات از محل سهمیه های ارزی مصوب جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک پس از تخصیص ارز توسط سازمان تخصیص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق واردات کالا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک

                                                          ii.      واردات در مقابل صادرات به نام شخص صادر کننده (غیر قابل واگذاری) از مبدا کلیه کشورها

                                                        iii.      واردات در مقابل صادرات به کشورهای اسیای میانه و افریقا به نام صادر کننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی از مبدا همان کشورها (حق واگذاری به غیر برای یکبار است)

                                                        iv.      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تایید سازمان سرمایه گذاری ، وزارت امور اقتصادی و دارائی

                                                           v.      واردات به صورت بدون انتقال ارز ماشین آلات ، تجهیزات تولیدی ، قطعات یدکی و مواد اولسیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری و ابزارآلات از محل ماده 6 قانون تسهیل نو سازی صنایع کشور

                                                        vi.      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام جاز اعلام شده (بند 9 ماده 38)

                                                      vii.      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون چهارنفره مستقر در دفتر ثبت سفارشات

توضیح : جهت واردات و ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده از محل بند 3 الی 8 این قسمت گشایش اعتبار اسنادی از طریق بانک الزامی نیست و برای بندهای 3 و 4 ارائه اظهارنامه صادراتی معادل ارزش کالا به گمرک الزامیست .

ب – مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش کالا :

کارت بازرگانی معتبر ( کارت عضویت وزارت بازرگانی)

ثبت نام  (اوراق ثبت سفارش 5 برگی تایپ و امضا شده توسط متقاضی بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی جهت واردات در مقابل صادرات بدون ارز اوراق ثبت سفارش در سه برگ کافیست)

اخذ مجوزهای قانونی لازم بر اساس مندرجات ذیل یادداشت های فصل تعرفه مربوط در کتاب مقررات صادرات و واردات و سایر مصوبات و دستورالعمل های ابلاغ شده (از قبیل مجوزات وزارت بهداشت ، جهاد کشاورزی ، انرژی اتمی و ...)

اصل پروفرما + کپی ان

کاتالوگ یا بروشور و آنالیز برای  برخی کالاها

درج شرایط ذیل در پروفرما ضروری است :

نام و آدرس کامل خریدار (شماره تلفن و فاکس)

نام و آدرس کامل فروشنده (شماره تلفن و فاکس)

مشخصات کامل کالا

مبلغ کرایه حمل – (FOB) قیمت واحد کالا – قیمت فوب

مقدار ، وزن ، تعداد و نوع بسته بندی کالا

نام کشور ذینفع (فروشنده) و نام کشور تولید کننده کالا

نام کشور مبدا حمل ، محل بارگیری ، وسیله حمل و نقل و مهلت حمل

نام ارز مورد معامله و نحوه پرداخت وجه کالا

نام مرز ورودی و گمرک مقصد

شماره و تاریخ صدور پروفرما و امضای ان به همراه تاریخ انقضا

درج شماره استاندارد یکی از  استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد ایران و اعلام انطباق کالا با استانداردهای وارداتی اعلام شده

ارائه کاتالوگ جهت ماشین آلات و بعضی کالای مصرفی و بروشور با آنالیز برای بعضی کالای شیمیایی که مشخصات کالا در پروفرما گویا نباشد .

اعلام فروشنده مبنی بر ارسال شماره سریال برخی لوازم خانگی به همراه اسناد حمل .

رعایت بند 2 و 3 ماده 42 در مورد اقلامی که بصورت مستعمل و درج کلمه مستعمل در پروفرما

ج ) اصلاحیه ثبت سفارشات :

در مواردی که گشایش اعتبار اسنادی صورت گرفته باشد :

1-    ارائه 5 برگ اوراق اصلاحیه ثبت سفارش ، تایپ و امضاء شده بعلاوه نامه بانک

2-    انضمام کپی ثبت سفارش و پروفرماهای قبلی که توسط بانک برابر اصل شده است در صورتی که اصلاحیه از محل ارز تخصیصی باشد اخذ مجوز سازمان مربوطه با توجه به مورد ضروری است .

در مواردی که بانک عامل ارائه نگردیده است برابر دستورالعمل و با توجه به مورد اصلاحیه توسط پذیرش راهنمایی لازم بعمل خواهد امد .

د ) تمدید ثبت سفارشات :

1-   تکمیل فرم درخواست تمدید ثبت سفارشات

2-   ارائه اصل به انضمام یکسری کپی اوراق ثبت سفارش و پروفرمای اولیه

هـ ) ابطال ثبت سفارشات :

1-   ارائه درخواست متقاضی مبنی بر ابطال ثبت سفارشات

2-   ارائه اصل اوراق ثبت سفارشات و پروفرما و ضمائم مربوطه

و ) ثبت سفارش ورود موقت کالا ماده 12 ق م ص و ماده 24 آئین نامه ان قانون

1-   ارائه نامه تائیدیه از گمرک  + پروفرم ممهور به مهر گمرک

2-    ارائه سه برگ ثبت و سفارش تایپ و امضاء شده

3-    کارت عضویت

4-   مجوز وزارت بهداشت در مورد کالاهای خوراکی ، آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی

توضیح : پرونده ثبت سفارش ورود موقت کالا به اتاق 343 در طبقه سوم ارائه و در همان جا بررسی و مهر و امضا شده و تحویل متقاضی جهت مراجعه به گمرک می گردد.

ز ) نحوه گردش کار اجرائی :

1-   عضویت (ثبت نام)

a.    تکمیل فرم ثبت نام

b.    ارائه مدرک بر اساس نیازهای ذکر شده در ظهر فرم

c.     دریافت مدرک توسط مسئول عضویت

d.    رسیدگی و انطباق اصل اسناد با تصاویر مربوطه و فرم تکمیل شده و اعاده ان به متقاضی

e.    صدور کارت عضویت رایانه ای

f.      تحویل کارت متقاضی

2-    پذیرش

a.    اخذ پرونده ثبت سفارش و کنترل مدرک

b.    احراز هویت طبق کارت ثبت نام (عضویت)

c.     انطباق پرونده با مقررات به صورت مقدماتی

d.    بررسی مجوزهای ماخوذ طبق شرایط ورود کالا

e.    ارائه رسید به متقاضی و درج شماره در پرونده اخذ شده

f.      ثبت مشخصات در دفتر مربوطه

3-    کارشناسی

a.    بررسی شرایط ورود کالاهای مورد تقاضا

b.    انطباق مدارک ارائه شده با دستورالعمل های موجود و مقررات

c.     تطابق پروفرم با فرم ثبت سفارش تایپ شده

d.    بررسی تعرفه کالا بر اساس HS

e.    تائید و امضا در ظهر اوراق ثبت سفارش برای پرونده های کامل و ارسال به واحد مهر و کارمزد

f.      تکمیل فرم نواقص برای پرونده های دارای نقص و ارسال به واحد تحویل مهر و کارمزد

g.     کنترل و تنظیم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمی

h.    بررسی نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه

i.       درج شماره 8 رقمی روی اوراق و پروفرم

j.       محاسبه کارمزد و صدور فیش معادل نیم هزار ارزش ریالی کالا

k.     ارجاع مدرک به قسمت تحویل

l.       هماهنگی لازم با حسابداری در پرداخت های خاص

4-    تحویل پرونده

a.    مدارک کامل

b.    اخذ رسید از متقاضی

c.     احراز هویت (طبق کارت ثبت نام)

d.    ارائه فیش کارمزد به متقاضی جهت پرداخت به بانک

e.    اخذ فیش پرداخت شده

f.      تفکیک اسناد (اسنادی که تحویل متقاضی میشود و اسناد بایگانی)

g.     درج تاریخ روز در اوراق ثبت سفارش و پروفرم (داخل مهر و روی فرم تحویل اوراق ثبت سفارش و سایر اصل اسناد به متقاضی)

مدارک ناقص :

a.     اخذ رسید از متقاضی

b.    احراز هویت (کارت ثبت نام)

c.     تحویل یک برگ فرم نواقص بعلاوه اسناد مربوط به متقاضی جهت رفع نقص

d.    اخذ مدارک رفع نقص شده

e.    درج تاریخ روز رفع نقص شده بر روی اسناد مربوطه

f.      ارجاع مدارک به کارشناسی

ح ) وظایف و نحوه کار کمیسیون 4 نفره :

به استناد اصل 127 قانون اساسی ، هیات وزیران طی مصوبه شماره 43016/ت275 مورخ 29/10/80 وزرای امور اقتصادی و دارائی ، صنایع و معادن ، بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بعنوان نمایندگان ویژه ، رئیس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده 38 ائین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمی شوند ، تعیین نمود

برای طرح پرونده در کمیسیون 2 نوع فرم پذیرش و اطلاعات پرونده تهیه شده که از طریق دبیرخانه مستقر در طبقه اول در اختیار متقاضیان قرار می گیرد

فرم 1 : برای کالاهایی که بصورت بدون انتقال ارز و خارج از سیستم بانکی کشور وارد گردیده است و سایر موارد

فرم 2 : برای تمدید و قطعی نمودن پروانه های مورد موقت شده که موعد قانونی انها سپری گردیده است .

مدارک مورد نیاز برای طرح در پرونده  در کمیسیون چهار نفره در این فرم گردیده است .

ط ) مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از محل بندهای ماده 38 ق م ص و

بند 2 ماده 38 : کسر تخلیه ، ضایعات کالای وارداتی ، مغایرت کالای وارداتی

مدارک مورد نیاز :

        بخش اول : مدارک کالای وارده :

1-   در خواست کتبی متقاضی

2-   تائیدیه وزارتخانه تولیدی ذیربط

3-   اصل و کپی فاکتور

4-   کپی بارنامه و قبض انبار

5-   مکاتبات با فروشنده و مدارک مثبته

بخش دوم : مدارک کالاهای اولیه :

1-   کپی مجوز وزارت بازرگانی (ثبت سفارش) و پروفرمای مربوطه

2-   کپی فول تلکس اعتبار اسنادی با اعلامیه فروش ارز

3-   کپی پروانه سبز کالای ترخیص شده اولیه

بند 3 ماده 38 : چنانچه خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده خارجی شود

        بخش اول : مدارک مربوط به کالای وارده

1-   درخواست کتبی متقاضی

2-   تشخیص گمرک ایران مبنی بر تائید تخفیف

3-   اصل و کپی پروفرما  و یا فاکتور فروشنده

4-   کپی بارنامه و قبض انبار (در صورتی که کالا حمل گردیده باشد)

بخش دوم : مدارک مربوط به کالای اولیه :

1-   کپی مجوز بازرگانی (ثبت سفارش )و پروفرما ی مربوطه

2-   کپی فول تلکس یا اعلامیه فروش ارز

3-   کپی پروانه سبز کالای ترخیص شده اولیه

بند 5 ماده 38 : کالای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران سازمانهای دولتی

مدارک مورد نیاز:

1-   موافقت کتبی سازمان دولتی ذیربط

2-   درخواست کتبی پیمانکار

3-   تصویر قرارداد پیمانکار معتبر

4-   فاکتور کالا

5-   کپی بارنامه و قبض انبار کالا

بند 7 ماده 38 : اجزا ، قطعات ، تجهیزا لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی که قرارداد گارانتی دارند

مدارک مورد نیاز :

بخش اول – مدارک کالای وارده :

1-   درخواست کتبی متقاضی

2-   تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط

3-   کپی و اصل فاکتور

4-   کپی بارنامه و قبض انبار (در صورتی که کالا حمل شده باشد)

5-   تعهد قرارداد گارانتی

بخش دوم – مدارک کالای اولیه :

1-   کپی مجوز وزارت بازرگانی (ثبت سفارش) و پروفرمای مربوطه

2-    کپی فول تلکس اعتبار اسنادی یا اعلامیه فروش ارز

3-    کپی پروانه سبز کالای ترخیص شده اولیه و قبض انبار

بند 8 ماده 38 : اجزا ، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه های خارجی در داخل کشور

مدارک مورد نیاز :

1-   درخواست کتبی متقاضی

2-   ارائه گواهی نمایندگی از مرکز اسناد  و بازرگانان با قید تامین خدمات بعد از فروش

3-   مدارک مربوط به ثبت سفارشات سال گذشته و سال جاری

4-   کپی فاکتور کالا

5-    کپی بارنامه و یا قبض انبار

بند 9 ماده 37 : قانون امور گمرکی در مورد کالای اهدائی

مدارک مورد نیاز :

1-   تقاضای کتبی سازمان دولتی " با امضای بالاترین مقام ذیربط آن سازمان "

2-   فاکتور کالا با درج اهدائی بودن توسط شرکت اهدا کننده در متن ان

3-   تائید اسناد اهدائی توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا (درج مهر سفارت)

4-   قبض انبار

5-   بارنامه

منبع: http://bmsw.persianblog.ir

نظر خود را اضافه کنید.

0 / 8000 محدودیت حروف
متن شما باید بین 3 تا 8000 حرف باشد
  • هیچ نظری یافت نشد